Esküvői
trendek

2022
tovább »

Nemaradj le
rólunk!

Iratkozz fell hírlevelünkre a legújabb trendekért, cikkekért, hasznos tudnivalókért.

A nap
képe

Városi elegancia
Még több nap képe »

A nap idézete


"Szerettem ernyős szemedet, etető puha kezedet,mellém simuló testedet,csókolnám minden részedet. Ha minket földbe letesznek,ott is majd téged szeretlek,őszi záporral mosdatlak,vadszőlő-lombbal csókollak."


Weöres Sándor

Baptista menyegző

Oszd meg a cikket: Válassz

Aki már valaha részt vett az Ady Endre Gimnázium karácsonyi ünnepségén, akkor az jól ismeri a baptista imaházat a Szappanos utcán. A baptista egyházi házasságkötésről Bereczki Lajos lelkipásztort kérdeztük.

Miben különbözik egy baptista esküvői szertartás a többi egyházi esküvőtől?

 

Mivel a baptista egyház a protestáns egyházak körébe tartozik, ezért más protestáns egyházak esküvőjéhez hasonló a gyakorlat.
Azonban első eltérésként említeném, hogy mi nem az esküvő szót használjuk, hanem a menyegzőt; és nem esküt tesznek a párok, hanem fogadalmat.
Ami még eltérés a történelmi protestáns egyházak gyakorlatától, hogy az igehirdetés és a fogadalomtétel után vannak úgynevezett köszöntések a családtagok, a rokonok, a gyülekezet részéről. Ez történhet prózai módon, bibliai gondolatok tolmácsolásával, de vers, vagy ének és zene által is.
Ily módon tulajdonképpen három részből áll a szertartás: igehirdetés, fogadalomtétel és köszöntések. Ezek között vannak énekek ? hiszen egyházunkban igen szépen kialakult az éneklés kultúrája -, amelyből van több választék.
Eltérés még az is, hogy a fogadalomtétel után a lelkipásztor kézrátétellel imádkozik az ifjú párért. A gyülekezet feláll Isten színe előtt, a fiatalok letérdelnek, és a lelkipásztor a kezét fejükre téve imádkozik, hogy mindvégig hűségben és szeretetben éljenek.

 

Miért tér el a szóhasználatuk a többi egyházhoz képest?

 

A mi egyházunkban ez a szóhasználati különbség alapvetően az Úr Jézus kijelentésével függ össze: ?Ne esküdjetek se az égre, se a földre!? Baptista eleink ezt a kijelentést eléggé szó szerint vették, és ezt a nyelvezetben is ki akarták fejezni. A menyegző is bibliai fogalom. Lényegében a fogadalomtétel is az életre szóló döntés megerősítése, miszerint valaki szeretne párjával mindhalálig szeretetközösségben, hűségben élni.

 

Akkor ezek szerint nem lehet menyegzője annak, aki már korábban menyegzőt ült?

 

Itt ugye a válás kérdése merül föl. A válást a Biblia alapján nem tartjuk helyesnek. Nem tartjuk alternatívának, megoldásnak. Ha a házasság válságba jut, akkor az újraépítést és a helyreállítást tanácsoljuk. Ezzel együtt az emberi gyarlóságból adódik, hogy mégis bekövetkezhet válás a mi egyházunkban is. Ez azonban nem gyakori.
Ilyenkor az a kérdés, hogy milyen okból történt ez. Házasságtörés esetén az illetőnek a gyülekezeti tagságát is megszüntetjük. Ez egy következménye ennek. A bűnbánat nyomán a tagság helyreállítható, ami hosszabb folyamat.
A váláshoz vezethet elhidegülés is. Ebben az esetben is történik egyházi jogok korlátozása, és itt is megvan a helyreállítás lehetősége.
A újraházasodás esetén is az adott helyzetet vizsgáljuk. Mert ha valaki, mint gyülekezeti tag vált el ? tudván, hogy ez Isten igéjével ellentétes -, akkor nem látjuk helyesnek, hogy ezt ünnepeljük is. Ilyenkor szűk körben imádkozunk a pár boldogságáért, de az ünnepi keret elmarad.
De ha valaki mint nem hívő vált el, aztán megtért, és kerül be a gyülekezetbe és köt házasságot, akkor ebben az esetben az ünnepi keretnek nincs akadálya.

 

Kik házasodhatnak baptista szertartás szerint?

 

Meggyőződésünk a Biblia alapján, hogy két hívő kössön házasságot. Mert ha a hit az egyiknek szívében megvan, a másiknak nincs, akkor ez jelentős mértékben problémát okozhat. Isten igéje is kijelenti, hogy lehetőség szerint ilyen felemás igába ne lépjen a hívő ember.De azt nem kötjük ki, hogy melyik egyházhoz tartózó legyen a választott. Hiszen bármelyik keresztény egyházban lehet valaki hívő.
Itt meg kell említenem, hogy a baptista egyházban a gyülekezetek nagy önállóságot élveznek. Ezért a házasságkötés gyakorlata gyülekezetenként eltérhet. Mi ez esetben így járunk el.

 

Honnan tudják, hogy valaki hívő? Papírokkal kell bizonyítani?

 

Nem papírokkal. Az itt házasulandók szinte kivétel nélkül a gyülekezet tagjai. Ily módon ismerjük őket.
Ha más egyházbeli a párja, akkor az esküvő előtt van jegyesoktatás. Ott találkozunk, beszélgetünk mindkettőjükkel, illetve olvasmányokat adunk, amivel jobban elmélyíthetik a felkészülést a házaséletre.
Ezt követően a más egyházhoz tartozó fél egy szűk körben, a vezetőség előtt bizonyságot tesz arról, hogy Isten igéje szerint él. A személyes tanúskodás többet jelent bármi más papírnál.

 

A lelkipásztor hogyan készül föl a menyegzőre?

 

Leginkább az igehirdetésre kell felkészülni, illetve össze kell állítani az istentisztelet rendjét. Az imádság viszont spontán, ahogy ott, Isten felé fogalmazva, abban az órában adatik meg, átélve az alkalom jelentőségét.

 

Van valamilyen anyagi vonzata a szertartásnak?

 

Nincs. Magáért a szertartásért, istentiszteletért nem kell fizetni; a lelkésznek, lelkipásztornak sem kell. Mi ezt szolgálatnak tekintjük, és úgy is végezzük. Azért kell esetleg egy bizonyos összeget adni, ha valaki a házasságkötéshez kapcsolódva ebédet, vacsorát rendez az imaházban.

 

A baptista egyház tagjai nem táncolnak. Hogyan ünnepelnek egy ilyen alkalmat követően?

 

A menyegzőt a menyegzős vacsora követi, ami nem mulatozás jellegű. Hanem örömünnep, ahol kellemes beszélgetések alakulnak ki, vannak játékos vetélkedések, köszöntések, ének és zenei szolgálatok.

Képek: pinterest.com